Spółka StalFa, równorzędnie z zapewnieniem Klientom wysokiej jakości produktów, stawia sobie za priorytet ochronę środowiska. W tym celu podejmuje liczne działania prośrodowiskowe. Certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 stanowi wiarygodny dowód zaangażowania ekologicznego firmy. Ponadto sukcesywnie poszerzamy świadomość ekologiczną pracowników, a także zachęcamy wykonawców, dostawców oraz Klientów do przyjęcia rozsądnych reguł działania, pomagających chronić środowisko.

Ostatnim krokiem, jaki uczyniła StalFa w tym kierunku, było przyłączenie się do programu „Ochrona Pustułki”, które w okresie lęgowym zagnieździły się na jednym z kominów firmy. Pustułka (łac. Falco Tinnunculus) jest niewielkim ptakiem drapieżnym z rodziny sokołowatych i znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem.