StalFa Sp. z o.o. funkcjonuje w branży produkcyjnej jako samodzielny wykonawca wyrobów stalowych i aluminiowych wykorzystywanych w budownictwie w tym: infrastrukturze, telekomunikacji, energetyce, drogownictwie i in.. Misją Spółki jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów, jak również wzrost ich satysfakcji i chęci dalszej współpracy, poprzez ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych i wytwarzanie bardziej konkurencyjnych wyrobów. Przy zachowaniu bezpiecznego sposobu ich produkcji dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Strategicznym potencjałem Spółki są jej pracownicy, którzy dają gwarancję rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Jesteśmy dumni z wypracowanej wspólnymi siłami wszystkich pracowników pozycji firmy w branży konstrukcji stalowych i aluminiowych.